Batalj DK Dagordning Årsmöte 2012-08-09

Plats: Café Strömmen

Tid: Kl. 18.30.

Deltagare: Daniel, Åsa, Pelle, Anne, Micke 

1§ Mötet öppnades med en skål av nuvarande ordförande inne på Café Strömmen.

2§ Val av mötesordförande blev, sittande, dvs Daniel.

3§ Val av mötessekreterare blev Micke.

4§ Mötets behörighet är ok, information kom 2-4 veckor innan mötesdatum, samt även i våras.

 5§ Fastställande av dagordning är ok, finns övriga frågor punkt där avbetalning av IT-kostnader till Batalj Krog diskuteras.

 6§ Till justeringsmän och rösträknare valdes Anne och Åsa. Samtidigt tog vi en skål för att fira det vackra vädret.

7§ Verksamhetsberättelsen för det gångna året innebar en upprepning av föregående år, dvs en hedrande 3:e placering i Div.4 med elva aktiva spelare. Dessutom kom vi på andra plats i kvalet och har därför rätt att spela i Div.3 under säsongen 2012/2013. Totalt har klubben 13 medlemmar då Jörgen (IT-ansvarig) och Diana (kassör) sponsras av klubben för sina insatser med gratis medlemskap, detta fast de inte tävlar i StDF. Även lagledaren Micke sponsras med gratis medlemskap efter beslut på förra årsmötet.

Vinsten innebär att vi inte behöver betala någon startavgift till StDF för nästa säsong. I Stockholms Cupen vann vi två matcher och slutade precis utanför topp 16. Som representant till StDF hyrdes konsulten Inge N in då han har stor erfarenhet av att delta på dylika evenemang.

8§ Tyvärr hade kassören glömt att skicka balans- och resultaträkning till mötet, men meddelade att det fanns ca 2500 kr i kassan. Stämman valde att godkänna dessa under förutsättning att kassören mailar dem så att de kan biläggas protokollet. Värvning av ny medlem = gratis medlemskap, precis som vanligt.

9§ Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret blev genomgången av vår representant från E&Y, Daniel, som godkände detta! Den följer de nya reglerna avseende revision av småbolag.

10§ Medaljer delades ut enligt bifogad bilaga som ska kompletteras med antal tillfällen. Kriterier och rangordning för medalj är dessa:

1.      Antal tillfällen som spelaren har varit på plats

2.      Antal spelade matcher

3.      Antal vinster

11§ Val av föreningsordförande blev Daniel, som valdes enhälligt och alltså fick förnyat förtroende.

12§ Val av ordinarie ledamöter blev som Per Pilström, John Löfgren, Diana som kassör

13§ Val av suppleanter tillföll Åsa Widebäck och Jonas Lye.

14§ Följande spelare ställer upp kommande säsong med ungefär den här frekvensen: Daniel 100%, Pelle 100%, Jonas 100%, Micke 80%, John 60%, Åsa 60%, Anne 50%, Mats C 50%, Leif 50%, Johny 30% och Torvald 10%.

Det beslutades även att medlemmarna vill spela kvar i Div.4, röstsiffrorna blev 7-3, Daniel har uppdraget att meddela StDF.

15§ Verksamhetsplanen för nästa år innehåller bl a att målsättningen numera är en topp 3 placering i div 4. Dock gäller fortfarande devisen ”spela & ha kul”, samtidigt finns det inga ambitioner att kliva upp en division även om en serievinst gör detta möjligt. Målsättningen i Stockholm Cup höjdes till att vinna 3 matcher kommande säsong.

Vi vill delta i sommarserien även nästa år. Årsmötet gav Daniel i uppdrag att påverka StDF så att Batalj får spela innanför tullarna nästa säsong, eller åtminstone inte med lag på norra sidan. Det finns inte heller någon anledning till aktiv rekrytering då klubben inte behöver växa, men finns det personer som vill spela med oss är de naturligtvis välkomna.

16§ Medlemsavgiften för nästa säsong bestämdes till 100 sek.

17§ Val av lagledare tillföll Micke som accepterade och Jonas blev vice lagledare.

18§ Val av hemmaplan blev Söderbiljarden, och Bosse har satt oss som första val på ”KM” rummet och om det inte går får vi förra säsongens rum.

19§ Eftersom Batalj Dart fyller 20 år 2 april 2013 bestämde årsstämman att detta måste firas, först med en skål. Micke fick i uppdrag att kontrollera vad det skulle kosta att gå på Ballbreaker (5-kamp eller bara bowling) i första hand, och Boule & Bar i andra hand. Respektive är välkomna men får betala för sig själva.

20§ Datum för klubbmästerskap i singel samt dubbel blev följande: Dubbel KM spelas 24 nov dvs 2011-11-24, Singel KM spelas 16 feb, dvs 2012-02-16.

21§ En övrig fråga som togs upp var det krav som Batalj Krog kommit med angående kostnader för den webbsite som vi har tillsammans, och där vi inte betalat de senaste åren då Krog inte kommit med några krav.

Vi är inte riktigt överens med Krog om hur mycket det ska vara, då exempelvis fördelningen mellan medlemmar är ca 70 (Krog) mot 15 (Dart), och där flera är medlemmar i båda. Micke fick i uppdrag att förhandla med Krog under förutsättning att Dart inte behöver höja avgiften, samt att det upprättas en avbetalningsplan. Från säsongen 2012/2013 kommer vi betala för detta år under förutsättning att Krog fakturerar oss.

22§ Mötet avslutades med en skål!

Vid protokollet                                                                 Justeras

Mikael Karlsson                                                                Daniel Widholm (ordförande)

 

Justeras                                                                              Justeras

Anne Helenius                                                                  Åsa Widebäck