Protokoll från Batalj DK's årsmöte 1998
Datum:
27 april 1998.
 
Plats:
Palmfeltsvägen i Enskede gård.
Förtäring:
Chips, ostbågar och folköl.
Närvarande:
Mats Areskoug, Alf Arnesson, Peter Carlsson, Jörgen Gustavsson, Anne Helenius, Ola Jacobsson, Mikael Karlsson, Urban Lepik, Leif Olsson, Johny Söör och Tommy Söör.

§1
Ordförande Leif Olsson öppnade mötet.
§2
Samme Olsson valdes till årsmötets ordförande.
§3
Mats Areskoug valdes, för andra året i rad, till sekreterare för årsmötet.
§4
Mikael Karlsson och Alf Arnesson valdes justeringsmän och rösträknare.
§5
Dagordningen godkändes med suckar från församlingen. Alla förstod kanske inte att punkten är obligatorisk.
§6
Med ett "Ja!" befanns årsmötet vara behörigt utlyst.
§7
Leif Olsson valdes enhälligt till föreningens ordförande för ytterligare ett år.
§8
Efter kontroll av föregående års protokoll befanns styrelsen bestå av Urban Lepik, Alf Arnesson, Diana Eklund och Anne Helenius. Samtliga fick ett års påbackning.
§9
Johny och Tommy Söör, i nämnd ordning, valdes till styrelsesuppleanter för ett år.
§10
Ordföranden lyckades efter vissa besvär redovisa det ekonomiska läget. Tidigare medlemmen Magnus Brolin såg ett tag ut att vara skyldig klubben 200 kronor, men flertalet av de närvarande vittnade om hans inbetalning. Också Peter Carlsson låg i farozonen, 100 kronor, och uppmanades att kontrollera sina kvitton i byrålådan. (Det visade sig senare att hans inbetalningar var i sin ordning.)
SENSMORAL: SPARA DINA KVITTON!
Den ekonomiska redovisningen godkändes av årsmötet.
Årsavgiften för 1998/99 sattes till 200 kronor. Den som inte betalar till klubben kommer inte att få spela.
§11
Årsmötet beslutade att klubben skulle ställa upp med ett lag i sommarserien. Urban Lepik och Alf Arnesson tog på sig ansvaret och började genast samla ihop slantar av de närvarande.
§12
Efter en oväntat stillsam diskussion beslutade årsmötet att klubben bara skall ställa upp med ett lag i kommande säsongs seriespel. Orsaken var ett för klent spelarunderlag. Årsmötet beslutade också att inte ta in några nya spelande medlemmar i klubben under säsongen. Passiva medlemmar är naturligtvis välkomna.
§13
Jörgen Gustavsson och Mats Areskoug utsågs till lagledare för det kvarvarande laget.
§14
Eftersom hemmaplanen Fabriken är öppen på onsdagar ansågs denna dag vara lämplig som träningsdag. Det betonades också att man var välkommen att titta på när de andra spelade match.
§15
Fabriken kvarstod som hemmaplan. Tavlor, bräda och eventuellt lampor måste fixas. Även önskemål om byte av musikunderhållning. Jörgen Gustavsson för klubbens talan i samarbetet med Peter på Fabriken. Jörgen skall också kolla var vi kan köpa de tre nya tavlor som behövs.
§16
Inga nya t-shirts behövs. Det är tillräckligt svårt att bli av med de fyra som finns i lager. Utlottning och auktion diskuterades.
§17
Säsongens dubbel-KM kommer att spelas 14 november. Singel-KM spelas 17 april.
§18
Under övriga frågor påmindes om träningslägret i Åbo helgen efter midsommar.
§19
Årsmötet avslutades i god anda.


vid pennan


Mats Areskoug

justeras


Alf Arnesson          Mikael Karlsson