Batalj Dartklubb

Protokoll fört vid årsmötet 12 Juni 2007

Plats:
Café Strömmen

Närvarande:
Anne Helenius
Mats Carlsson
John Löfgren
Leif Olsson
Åsa Widebäck
Supporter:

§1 Mötet öppnades 19:00 av ordförande Anne Helenius som kom på kant med serveringspersonalen då denna inte ville slå ihop två bord till den stora folkhopen.....

§2 Föreslagen dagordning godkändes. Numera godkänns dagordningen innan mötet väljer ordförande respektive sekreterare.

§3 Låt stå!: Eftersom Anne Helenius ändå är ordförande i klubben valdes hon även till ordförande för mötet.

§4 Vald till mötessekreterare blev John

§5 Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Leif Olsson och Mats Carlsson. De fastställde genast röstlängden till 5 stycken röstberättigade. Något ännu färre än det brukar vara.

§6 Årsmötet ansåg att kallelsen till mötet skett i behörig ordning.

§7 Säsongen 2006/2007 kom Batalj på en näst sista plats i Div. 3 och blir således degraderade till Div 4.Vi hade många 3-6, 4-6 förluster men gjorde en godkänd insats och Micke Karlsson gjorde ett bra jobb som lagledare trots stora problem att få ihop fullt lag. Ett Träningsläger till Åland genomfördes då vi skulle erövra Div.3!

§8 Kassörskan Diana meddelade via språkröret Leif att kassan utökats till det dubbla från föregående år, alltså 4000 kr.! Fortfarande en matchtröja på lager som nu stigit i marknadsvärde, eller?

§9 Inge N kände sig manad för STDF:s årsmötet så Inge N fick chansen igen......

§10 Vid kontroll av uppslutningen inför säsongen 2007/2008 kom följande uppgifter fram. Fem spelare kan ställa upp 75-80% ( Anne, John, Mats C., Åsa, Micke ), en kan 50% (Eva), två kan 25% (Mats A., Leif) ,en kan 10% (Johny S) och två kan 0% (Anders, Gunde). Man kan snabbt se att det inte finns tillräckligt med spelare för att en lagledare skall få ihop fullt lag till nästa säsong. Beslut om att ha ett lag säsongen 2007/2008 kommer därför att senareläggas och medlemmarna försöker nu värva nya spelare. Urban Lepik är fortfarande ett hett byte, även Torvald.

§11 Till ordförande i Batalj DK omvaldes Anne Helenius på ett år, och det var i princip enhälligt.

§12 Till ordinarie ledamöter i Batalj DK valdes Diana Eklund (omval), Mats Areskoug (nyval), Åsa Widebäck (nyval), samt Leif Ohlsson (nyval). Alla valdes på ett år.

§13 Till suppleanter i Batalj DK valdes John Löfgren (nyval) och Mats Carlsson (nyval), båda på ett år.

§14 Till lagledare för säsongen 2007/2008 omvaldes Mikael Karlsson och som assisterande lagledare valdes Mats Carlsson.

§15 Årsmötet beslutade enhälligt att sänka årsavgiften till 100 SEK, eftersom klubbens ekonomi fördubblats. ( Mötessekreterarens anm.: Årsmötet hade ej kännedom om Jubileums-sponsring för framtiden då vi inte hade förra årets protokoll att tillgå. Kanske utlysa ett extra årsmöte angående detta samt om klubben kan få ihop ett lag till nästa säsong? ) Mikael Karlsson 08-01-21

§16 Hemmaplan blir även denna säsong Söderbiljarden, då årsmötet anser att vi har behandlats bra och det är billigt för klubben. Årsmötet beslutade även att Anne Helenius tar kontakt med Söderbiljarden och kollar om vi kan få ”vårat” rum till nästa säsong.

§17 KM i dubbel kommer att hållas den 24/11 år 2007 och KM i singel den 16/2 år 2008.

§18 Batalj DK:s webb site fungerar utomordentligt och Jörgen Gustavsson fick fortsatt förtroende som ansvarig. ( Se anm. Vid paragraf 15, något för extramötet då vi ej tog upp detta).
Årsmötet beslutade att ersätta Jörgen Gustavsson (webbansvarig) och Diana Eklund (kassör) med varsitt gratis medlemskap. (Se anm. vid paragraf 15, något för extramötet då vi ej tog upp detta ).
Årsmötet gav förslag om att vi skall försöka ha ett Träningsläger igen på Åland 6/10, Leif kollar upp saken. Förslag om utökad 2-års period för ledamöter utlystes. Angående Avgörande Dubbel (AD) skall de för dagen spelare komma överens gemensamt vilka som skall kasta AD. Förslag på att om du värvar en ny spelare (som kastar minst 50% denna säsong) premieras du en 50% är rabatt på medlemsavgiften! Årsmötet gav förslag om att nästa årsmöte hålls på Fjäderholmarna!

§19 Mötet avslutades med att servitrisen körde ut oss 20:37, ordförande tackade alla deltagare för visat intresse, och hälsade på återseende nästa år.

 

Anne Helenius  
Ordförande
Leif Olsson
Justeringsman
John Löfgren
Justeringsman