PROTOKOLL FRÅN BATALJ DK:S ÅRSMÖTE 2008

Protokoll fört vid årsmötet 2 Juni 2008 restaurang Strömmen 19.00

Närvarande:
Torvald Stenudd
John Löfgren
Mikael Karlsson
Åsa Widebäck
Anne Helenius
Leif Olsson
Daniel Widholm
Mats Areskoug

§1 Mötet öppnades 19.00 av ordförande Anne Helenius.

§2 Föreslagen dagordning godkändes av årsmötet.

§3 Mötet valde Mikael Karlsson till mötesordförande.

§4 Årsmötet valde Daniel Widholm till sekreterare för årsmötet.

§5 Till justeringsmän och tillika rösträknare, valdes Mats A och Åsa W.

§6 Mötet ansåg att kallelsen till årsmötet hade blivit utlyst i behörig ordning.

§7 Året som gått har medlemmarna kämpat bra och det slutade med att laget kom i mitten av tabellen, så ingen upp eller nedflyttning för Batalj. Inget träningsläger hölls 2007, kul hade vi på matcherna!

§8 Kassören Diana meddelade via språkröret Leif att det fortfarande fanns ett varulager som bestod av en matchtröja, undrar vad den kan ha för värde nu?

Batalj DK har i sin kassa 3.667,78 kr och ligger i dagsläget på ca 200 kr plus! Klubben har 13 betalande medlemmar.

§9 Ingen kände sig manad att gå på StDF:s årsmöte som ägde rum den 29/5-08.

§10 Vid kontroll av uppslutningen till kommande säsong utföll resultatet så här:
Micke meddelade att han kan delta med 85 %.
John och Mats C kan delta med 75 %.
Torvald, Anne, Daniel, Åsa, Johnny och Jonas Lye kan delta med 50 %.
Leif O kan delta med 25 % och Mats A med endast 0 %.
Man kunde konstatera att det blir nästan 4,5 deltagare per match (behövs 6 st),men årsmötet beslutade ändå att man skulle köra seriespel till hösten.

§11 Till ordförande i Batalj DK omvaldes Anne Helenius på ett år, och det var ett enhälligt årsmöte som beslöt detta.

§12 Till ordinardie ledamöter valde årsmötet Diana Eklund (omval) kassör, Mats C (nyval) ledamot, Åsa Widebäck (omval) och Daniel Widholm (nyval). Alla valdes på ett år.

§13 Till suppleanter i Batalj DK valde årsmötet John Löfgren (omval) och Torvald Stenudd (nyval), båda på ett år.

§14 Till lagledare för säsongen 2008/2009 omvaldes Mikael Karlsson och till assisterande lagledare valdes Mats Carlsson.

§15 Årsmötet beslutade att behålla årsavgiften på 100 riksdaler. Anne Helenius värvning av Torvald ger i år en rabatt på 50 % av medlemsavgiften.

§16 Hemmaplan blir även denna säsong Söderbiljarden, vi har fortfarande bra samarbete med dem och det är billigt för klubben.

§17 KM i dubbel kommer att hållas den 15/11-08 och KM i singel den 7/2-09.

§18 Torvald berättade att han kanske hade några nya spelare som var intresserade av Batalj DK, så årsmötet beslöt att anordna en informationskväll på Söderbiljarden den 2/9 med presentation från dartmedlemmarna om dart.

Årsmötet beslöt att Batalj DK:s hemsida med fortsatt förtroende även fortsättningsvis sköts av Jörgen Gustavsson, då han har skött det så bra hittills.

Årsmötet gav ledamöterna i uppdrag att titta på om vi kan anordna ett träningsläger till Åland. Förslag på datum blev 3-4/10. Ledamöterna återkommer om det.

§19 Mötesordföranden Mikael Karlsson förklarade därmed årsmötet avslutat och önskade alla närvarande en trevlig sommar och såg fram emot säsongsstarten till hösten med en avslutande skål!

 

 

 

Mikael Karlsson  mötesordförande

Mats Areskoug
justeringsman

Åsa Widebäck
justeringsman