Batalj DK Dagordning Årsmöte 2010-06-16

Plats: Söderbiljarden Tid: Kl. 17:30

1§ Mötets öppnande Närvarande: Anne, Åsa, Jonas, John, Johny, Pelle, Torvald, Micke, Daniel

2§ Val av mötesordförande Sittande: Anne Helenius

3§ Val av mötessekreterare John Löfgren

4§ Mötets behörighet Utlyst enligt stadgarna

5§ Fastställande av dagordning Tillägg, se paragraf 13

6§ Val av justeringsmän och rösträknare Johny Söör, Jonas Lye, Rösträknare – Pelle

7§ Verksamhetsberättelse för det gångna året Batalj uppnådde målet att bli topp 5 och kom 3:a! Det blev även kvalspel mot hårt motstånd men vi blir kvar i 4:an. Medaljer utdelades till de bäst närvarande kastare. Vi fick en ny spelare i Per ”Pelle” Pilström som gjort en bra insats och som dessutom närvarat flest Tisdagar! Det blev inget träningsläger pga dåligt intresse.

8§ Resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret Enligt Diana som är sittande kassör ligger vi ett par tusen plus! Hon kan även tänkas sitta kvar för 2011.

9§ Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret Enligt Diana ser det även bra ut här!

10§ Val av föreningsordförande Daniel Widholm blev framröstad.

11§ Val av ordinarie ledamöter Jonas Lye och John Löfgren blev framröstade.

12§ Val av suppleanter Torvald Stenudd och Per Pilström blev framröstade.

13§ Verksamhetsplan för nästa år samt STDF årsmöte Pelle gick igenom vad som sades på STDF:s årsmöte och huvudpunkten var att medlemsavgiften kommer höjas med 10 kronor per år i tre år. Jonas Lye kollar upp eventuell sponsring för de nya lagtröjorna som vi vill ha tills nästa säsongstart. Nytt mål för div4 blir topp 4:a! Vi undersöker lite på egen hand om det dyker upp något erbjudande för ett eventuellt träningsläger, helst inte Vikingbåt etc!

14§ Bestämmande av medlemsavgift Även om kassan är god behåller vi avgiften på 100 kronor så det täcker STDF lagavgift etc.

15§ Val av lagledare Micke Karlsson blev framröstad o tackade även ja till en ny säsong med Jonas Lye som vice!

16§ Val av hemmaplan Söderbiljarden vill vi vara på och helst i ”vårat” rum.

17§ Bestämmande angående klubbmästerskap i singel samt dubbel. KM i dubbel beslutades att spelas 20/11/10 även om det är ett Batalj datum, inget är planerat då men helgen innan är det Höstrusk. Singel KM beslutades att spelas 19/02/2011.

18§ Övriga frågor Skatteverket kräver, i och med att STDF är en sådan organisation, att vi måste ha ett org-nr. Josefsson i Krog ska kolla med Diana om detta då Krog har ett sådant och Dart kan kanske hamna under detta? En ny spelare var med o kastade kvällens match, för att eventuellt godkännas för nästa säsong, beslut tas efter att sommarserien är slut. Pelle påpekade att vi måste skärpa oss och tacka skrivaren, en självklarhet!

19§ Mötets avslutande