Protokoll från Batalj DK's styrelsemöte...
Datum:
11 augusti 1998.
Plats:
Boxergränd 50, Sköndal
Närvarande:
Leif Olsson, Diana Eklund, Anne Helenius, Johny Söör, Urban Lepik

§1 Mötet öppnades.

§2 Diskuterar val av lokal inför säsongen, då ledningen för Fabriken meddelat att renoveringen av lokalen ej hinner bli klar till seriestart. Vi beslutar att med detta korta varsel av lokalbyte så är Söderbiljarden det bästa alternativet.

§3 Mötet avslutades.


vid pennan

Anne Helenius