PROTOKOLL FRÅN BATALJ DK:S ÅRSMÖTE 2000
Datum:
20 maj 2000
 
Plats:
Restaurang Krönet, Södermalm
 
Närvarande:
Leif Olsson, Diana Eklund, Melker Petersson, Jörgen Gustavsson, Mikael Karlsson, Urban Lepik, Jörgen Lundberg, John Löfgren, Johny Söör, Eva Magnusson

 

§1Ordföranden Leif Olsson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.

§2 Urban Lepik valdes till årsmötets ordförande.

§3 Melker Petersson valdes till sekreterare för årsmötet.

§4 Johny Söör och Mikael Karlsson valdes till justeringsmän samt rösträknare. En eloge till Micke för den precisa rösträkningen.

§5 Dagordningen godkändes.

§6 Årsmötet befanns behörigt utlyst.

§7 Valberedningens förslag på Mats Areskoug som ny ordförande godkändes enhälligt.

§8 Till styrelseledamöter utsågs Diana Eklund (omval), Melker Petersson (omval), Mikael Karlsson (omval) samt Leif Olsson (nyval). Urban Lepik valde att avstå från omval och styrelsen tackar honom för ett väl utfört styrelsearbete.

§9 Johny Söör och Eva Magnusson utsågs till suppleanter.

§10 En genomgång av föreningens ekonomi visar att den är god och den godkändes av årsmötet. En debatt uppstod till vad överskottet skall användas till och de förslag som cirkulerade var - fest för att fira 10-årsjubileum (notera att det är tre år kvar dit) - föreningen står för resekostnaden i samband med träningsläger Efter en kort diskussion bestämdes det att det är styrelsen som bestämmer vad pengarna skall användas till.

§11 Eftersom man aldrig skall ändra på ett vinnande koncept så stannar dagens lagledare Urban Lepik samt Johny Söör kvar på sina poster. Johny lade in en passus om att han eventuellt kan få tidsbrist på grund av studier. För att stödja lagledningen i samband med laguttagningen ansågs det finnas ett behov av en 'elak jävel'. Årsmötet utsåg då snabbt Jörgen Gustavsson till denna betydelsefulla position.

§12 Hemmaplan är tills vidare Söderbiljarden. Ordföranden har uppdraget att säkerställa detta med Söderbiljarden.

§13 Årsmötet var synnerligen trötta på och diskutera tröjor och det beslutades att denna punkt skall tas bort från dagordningen. Tröjor skall inte diskuteras förrän det finns ett verkligt behov av dem.

§14 Dubbel-KM går av stapeln lördagen den 21 Oktober, 2000. Singel-KM går av stapeln lördagen den 24 februari, 2001. Styrelsen säkerställer spelplats och bestämmer starttid.

§15) Övriga frågor: - Jörgen Gustavsson fortsätter som IT-chef och vi tackar Modul1 för sponsringen av webbplatsen - Årsavgiften blir som tidigare 200 kr och avgiften skall vara klubben tillhanda senast den 31 juli, 2000. Inbetalning görs på Batalj DK's eget Pg 886111-4. Batalj DK betalar årsavgiften för Diana Eklund som tack för allt arbete med bokföringen. - Styrelsen ålagdes att arrangera ett 24-timmars träningsläger i början av september med utresedag på en fredag.

§16) Mötesordföranden avslutade mötet och önskade alla en riktigt skön sommar.

Vid pennan,

Melker Petersson

Justeras av

Johny Söör & Mikael Karlsson