PROTOKOLL FRÅN BATALJ DK:S ÅRSMÖTE 2002

Datum: 14 maj 2002

Plats: Restaurang Strömmen, Slussen (snygg utsikt!)

Närvarande: Leif Olsson, Diana Eklund, Mikael Karlsson, Johny Söör, Anne Helenius, Mats Areskoug, Mats Carlsson, Joakim Gunnarsson, Åsa Widebäck

 Nuvarande ordförande Mats Areskoug öppnade mötet.

§1  Alla tyckte att mötet var behörigt utlyst.

§2  Mats Areskoug valdes till ordförande för årsmötet

§3  Joakim Gunnarsson valdes till sekreterare för årsmötet (den enda som hade penna)

§4  Leif Olsson och Mikael Karlsson valdes till justeringsmän/rösträknare för årsmötet. Tyvärr blev det ingen rösträkning så jag kommer att lägga in stavfel så dom får  jystera axtra istället.

§5  Dagordningen godkändes med spridda ja, JAVISST och mm.

§6  Vår ständigt ekonomiskt händiga Diana Eklund redovisade det ekonomiska läget för perioden 010501-020430. Batalj DK gick med vinst med 544 kr ! Allt såg bra ut. Likviditeten och soliditeten är som förra året hög. Vi tackar Diana för ett förträffligt arbete även detta år.

      Inte nog med det hon tömde lagret på två batalj DK tröjor som var över (L och XXL!!) direkt på mötet till Mats C och Micke fast dom egentligen inte ville ha dom!

§7  På grund av lite klent antal spelare på några matcher och en nära WO match så ställdes  frågan om fortsatt seriespel för batalj DK. Av dom som var på mötet (8 st)  kan en ställa upp 5 %, två kan 60%, två kan max 50%, två kan 75% och en 85% av totalt 22 matcher nästa säsong. Av dom som inte var med på mötet bedömde vi att Ubbe och John kan lika som förra året, Melker mindre och Eva vill inte alls.

      Vi beslutade att ställa upp med ett lag även nästa säsong. Mats frågade om någon kände någon som kan spela i laget men inga namn nämndes.

§8  Fastställdes att antalet ledamöter blivo fem. Lika som förra året.

§9  Mats A frågade om någon annan ville ta hedersuppdraget som ordförande men ingen direkt skrek ut att dom ville och alla var mycket nöjda med Mats A så han blev övertalad att sitta ett år till. Men nästa år så får det bli nyval!

§10 Till ordinarie ledamöter valdes Anne (nyval), Mats C (nyval) och Jocke (omval). Diana omvaldes till kassör.

§11 Till suppleanter valdes Leif (nyval) och Johny (nyval).

§12 Till lagledarrollen tyckte dom flesta att Micke var som gjuten i den rollen och  valdes. Dock var det öppet vem som ska hjälpa honom. Tack våran lagledare Åsa för allt jobb du lagt ner! Vi var en hårsmån att gå upp i trean men inte gråter vi för det, buhuu.

§13 Hemmaplan kommer att även nästa säsong vara Söderbiljarden. Johny bokar med Bosse.

§14 Dubbel-KM går av stapeln lördagen den 16 november, 2002. Singel-KM går av stapeln lördagen den 22 mars, 2003. Styrelsen säkerställer spelplats och bestämmer starttid.

§15 Träningsläger ville dom flesta ha men flera tyckte att det varit för dyrt och      pretentiöst. Det bestämdes om en endags resa till Waxholm den 7 september.       Ingen beställning behövs. Mats A är ansvarig.

§16 Tioårsfesten 2003! kommer att ske april/maj efter serien. Det blir ett sjöslag till Estland som sent ska glömmas.

§17 Årsavgiften kom på tapeten igen men fastställdes till samma belopp som förra året 100 kr.

§18 Intresse för sommarserien var på mötet klent. Men det kan nog bli ett lag om någon vill hålla i det. Sista dag för anmälan var 16/5 men efteranmälan kan ske med dyrare avgift 600 kr.

§19 Årsmöte för Stockholms Dart förbund sker i år Torsdagen den 30 maj. Ingen gick förra året och ingen på mötet var intresserade att gå i år heller.

§20 Inga övriga frågor

Nedskrivet av Joakim Gunnarsson

 

Justerat av:

              Mats Areskoug           Mikael Karlsson           Leif Olsson