PROTOKOLL FRÅN BATALJ DK:S ÅRSMÖTE 2003

Datum: 6 juni 2003

Plats: Café Strömmen, Slussen

Närvarande: Anne Helenius, Joakim Gunnarsson, John Löfgren, Johny Söör, Leif Olsson, Mats Carlsson, Mikael Karlsson  

 1. Mötet öppnades av Johny Söör då han varit på plats längst och Batalj DK:s nuvarande ordförande inte kunde komma. Han hälsade alla välkomna till platsen för mötet som var Café Strömmen vid Slussen.
 2. Till ordförande för mötet valdes Johny Söör, då han ändå redan hälsat alla välkomna.
 3. Till sekreterare för mötet valdes Mikael Karlsson, utan motivering!
 4. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Anne Helenius och Joakim Gunnarsson. De fastställde genast röstlängden till 7 stycken röstberättigade.
 5. Föreslagen dagordning godkändes med bred majoritet, dvs enhälligt.
 6. Årsmötet ansåg att kallelsen till mötet skett i behörig ordning.
 7. Pga att klubben blivit tvungen att lämna wo vid ett tillfälle under seriespelet, aktualiserades frågan om vi är tillräckligt antal spelare för att ha ett lag. Vid kontroll av uppslutningen inför säsongen 2003/2004 kom följande uppgifter fram. Två spelare kan ställa upp >90%, tre kan >70%, sex kan >50%, en kan >35% och fyra kan 0%. Med dessa uppgifter kan man konstatera att vi borde ha minst 6 stycken spelare vid varje tillfälle nästa säsong. Beslut om att ha ett lag säsongen 2003/2004 antogs därför av årsmötet. För att minska riskerna för wo beslutades även att medlemmarna skulle vara lyhörda för presumtiva nya medlemmar till dartklubben.
 8. Till ordförande i Batalj DK valdes i år en ny förmåga som fostrats och varit verksam inom klubben en lång tid. Personen i fråga är Johny Söör och han valdes på ett år. Beslutet var enhälligt. Klubben tackade samtidigt avgående ordförande Mats Areskoug för de år han varit med i styrelsen, som tyvärr hade vissa problem att ta emot tacket då han ej var närvarande.
 9. Till ordinarie ledamöter i Batalj DK valdes Diana Eklund (omval), Anne Helenius (omval), Mats Carlsson (omval) samt Joakim Gunnarsson (omval). Alla valdes på ett år.
 10. Till suppleanter i Batalj DK valdes Leif Olsson (nyval) och John Löfgren (nyval), båda på ett år.
 11. Vid den ekonomiska genomgången visade det sig att klubben har både låg soliditet och ingen likviditet, vilket alltså betyder att ekonomin är kass. Den stora orsaken till denna situation är att klubben bekostat sitt 10-års jubileum, vilket var en rolig tillställning. Då klubben inte ska göra rejäla vinster och har bra kontroll på sina fasta utgifter såg inte årsmötet några direkta problem med underskottet.
 12. För att fastställa årsavgiften för säsongen 2003/2004 behövdes en kortare diskussion innan man fastställde den till 150 SEK för kommande säsong. Anledningen till den 50%-iga ökningen är att man vill få balans i ekonomin så fort som möjligt.
 13. Till lagledare för säsongen 2003/2004 omvaldes Mikael Karlsson och han fick mandat att utse en assisterande lagledare då det behövs.
 14. Hemmaplan blir även denna gång Söderbiljarden, då årsmötet anser att vi har behandlats bra och det är billigt för klubben. Ordförande fick i uppdrag att sköta kontakterna.
 15. Styrelsen fick i uppdrag att utreda var träningslägret inför säsongen 2003/2004 ska hållas. Som stark kandidat utsågs en båttur på Mälaren med destination Mariefred, där även en tur med smalspårvägen kan ingå.
 16. KM i dubbel kommer hållas den 8/11 år 2003 och KM i singel den 27/3 år 2004.
 17. Eftersom Inge N inte hade möjlighet att vara Batalj DK:s representant vid StDF:s årsmöte den 31 maj 2003 passade Mats Carlsson på att delta istället. Han kunde meddela att Batalj har två(!) röster vid detta eminenta tillfälle, och att de användes flitigt. Bl a för att behålla den udda spelordningen i div4 och att tillåta öl vid tävlingar. Tyvärr blev det även ett par nederlag också, spelaravg till StDF höjs till 500 SEK för 2003/2004 och lag som direktkvalificerar sig till spel i div3 kan inte överlåta platsen till något av lagen som måste kvala. Dessutom skulle det utredas om man kan ändra på speldagarna, då lagen som spelar på måndagar inte gärna vill det.

  Batalj DK:s webb site fungerar utomordentligt och Jörgen Gustavsson fick fortsatt förtroende som ansvarig. Det kom upp förslag på att lösenordsskydda medlemsuppgifterna och vid en senare diskussion med ansvarig kom det fram att det inte gick med nuvarande lösning. Däremot skulle vidare forskning utföras för att se om det är möjligt i framtiden.

  Årsmötet beslutade att ersätta Jörgen Gustavsson (webb ansvarig) och Diana Eklund (kassör) med varsitt gratis medlemskap. De borde vara enormt glada för den 50%-iga löneökningen och känna att nu har det vänt för Sverige. Tyvärr var de inte närvarande för att säga det rent ut.
 18. Mötet avslutades med att ordförande tackade alla deltagare för visat intresse, och hälsade på återseende nästa år.