PROTOKOLL FRÅN BATALJ DK:S ÅRSMÖTE 2004

Datum: 6 juli 2004

Plats: RIB Ponton och Sjökrog

Närvarande: Anders Bast, Anne Helenius, Eva Magnusson, Johny Söör, Leif Olsson, Mats Carlssson, Mikael Karlsson, Åsa Widebäck 

§1        Mötet öppnades av klubbens ordförande Johny Söör med en skål, för det är passande på Batalj. Han hälsade därefter alla välkomna till RIB Ponton & Sjökrog på Skeppsbron vid Slottet.

§2        Eftersom Johny Söör ändå är ordförande valdes han även till ordförande för mötet.

§3        Till sekreterare för mötet valdes Mikael Karlsson, med motiveringen att han redan börjat skriva.

§4        Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Anders Bast och Eva Magnusson. De fastställde genast röstlängden till 8 stycken röstberättigade.

§5        Föreslagen dagordning godkändes med bred majoritet, dvs enhälligt.

§6        Årsmötet ansåg att kallelsen till mötet legat på gränsen till spamming, och att den därför skett i behörig ordning.

§7        Säsongen 2003/2004 kom Batalj på en femte plats, vilket är godkänt. Första delen av säsongen gick lite bättre än andra halvan. Ordföranden utnyttjade sin makt vid endast ett tillfälle, vilket får anses vara bra. Tyvärr blev det inget träningsläger innan säsongsstarten, vilket spelarna var ledsna för. Eftersom deltagarna i laget kunde spela mer än tidigare säsong undvek vi wo-matcher under säsongen. Enligt beslut på föregående årsmöte har ordföranden tillsammans med lagledaren kontinuerligt tittat på nya spelare på spelarmarknaden. Så inför kommande säsong är vi glada att kunna presentera ett nyförvärv, Kenneth ”Gunde” Lundberg. Han har tidigare spelat i division 2 men har ett förflutet i Batalj. Då han byter klubb som ”Bosman”-fall slipper klubben betala några övergångspengar.

§8        Klubben går åter med vinst efter förra säsongens negativa resultat. Det blev vilda diskussioner huruvida pengarna skulle placeras i aktier, optioner eller fonder. Till slut enades årsmötet om att pengarna skulle sparas på konto så länge, eftersom det finns en del utgifter i början på varje säsong. Dessutom är det alltid bra att ha en liten buffert för oförutsedda händelser.

§9        Eftersom alla ordinarie medlemmar i klubben hade förhinder, utsågs mötesproffset Inge N till Batalj DK:s representant vid StDF:s årsmöte den 27 maj 2004. Han har anlitats av oss tidigare, samt av ett flertal andra klubbar vid olika tillfällen, och har rykte om sig att sköta sitt uppdrag väl. Det enda han kunde rapportera den här gången var att StDF höjer årsavgiften till 520 SEK för 2004/2005, eftersom SDF höjer sin avgift till den summan. Dessutom skulle diskussioner om ändrade speldagar fortsätta även denna säsong.

§10     Till ordförande i Batalj DK återvaldes Johny Söör på ett år. Motiveringen för årsmötet var att han skött sina uppgifter på ett bra sätt, och dessutom var villig. Beslutet var enhälligt.

§11     Till ordinarie ledamöter i Batalj DK valdes Diana Eklund (omval), Anders Bast (nyval), Mats Carlsson (omval) samt Melker Pettersson (nyval). Alla valdes på ett år.

§12     Till suppleanter i Batalj DK valdes Eva Magnusson (nyval) och Åsa Widebäck (nyval), båda på ett år.

§13     Till lagledare för säsongen 2004/2005 omvaldes Mikael Karlsson och han fick mandat att utse en assisterande lagledare då det behövs. Årsmötet hade dock som krav att han skulle göra bättre laguttagningar kommande säsong.

§14     Årsmötet beslutade att bibehålla årsavgiften på 150 SEK eftersom klubbens ekonomi inte är helt i balans trots vinsten.

§15     Hemmaplan blir även denna gång Söderbiljarden, då årsmötet anser att vi har behandlats bra och det är billigt för klubben. Ordförande fick i uppdrag att sköta kontakterna, samt att se till att medlemmarnas adresser lämnas till Söderbiljarden om det finns behov av det.

§16     KM i dubbel kommer hållas den 27/11 år 2004 och KM i singel den 9/4 år 2005.

§17     Vid kontroll av uppslutningen inför säsongen 2004/2005 kom följande uppgifter fram. Sju spelare kan ställa upp >80%, tre kan >50%, två kan >25% och tre kan 0%. Med dessa uppgifter kan man konstatera att vi borde ha minst 6 stycken spelare vid varje tillfälle nästa säsong. Beslut om att ha ett lag säsongen 2004/2005 antogs därför av årsmötet.

Batalj DK:s webb site fungerar utomordentligt och Jörgen Gustavsson fick fortsatt förtroende som ansvarig.

Årsmötet beslutade att ersätta Jörgen Gustavsson (webb ansvarig) och Diana Eklund (kassör) med varsitt gratis medlemskap. Under rådande konjunktur ska de nog vara glada att de inte drabbades av lönesäkning.

§18     Mötet avslutades med att ordförande tackade alla deltagare för visat intresse, och hälsade på återseende nästa år.

 

                         Mikael Karlsson Eva Magnusson                         Anders Bast

                         Sekreterare                         Justeringsman                         Justeringsman