PROTOKOLL FRÅN BATALJ DK:S ÅRSMÖTE 2005

Datum: 25 maj 2005

Plats: Söderbiljarden

Närvarande:
Anders Bast
Anne Helenius
Dan Bertilsson
Eva Magnusson
Johny Söör
Leif Olsson
Melker Pettersson
Mikael Karlsson
Åsa Widebäck

§1    Mötet öppnades av klubbens lagledare Mikael Karlsson eftersom det var han som hade dagordningen. Han hälsade alla välkomna till Söderbiljarden med en skål, och lämnade därefter över till ordförande.

§2    Eftersom Johny Söör ändå är ordförande i klubben valdes han även till ordförande för mötet.

§3   Till sekreterare för mötet valdes Mikael Karlsson, som även i år var dum nog att börja föra anteckningar.

§4    Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Anders Bast och Melker Pettersson. De fastställde genast röstlängden till 9 stycken röstberättigade.

§5    Föreslagen dagordning godkändes med förbehållet att §5 hädanefter borde vara §4 enligt god sed för årsmöten.

§6    Årsmötet ansåg att kallelsen till mötet skett i behörig ordning.

§7    Säsongen 2004/2005 kom Batalj på en nionde plats av tolv möjliga, i en jämn serie, vilket inte var helt godkänt. Första delen av säsongen gick som vanligt lite bättre än andra halvan, då alldeles för många matcher gick till tiebreak. Ordföranden utnyttjade sin makt vid ett par tillfällen, vilket vissa medlemmar ansåg vara på gränsen. Stämningen i laget har legat på topp hela säsongen och alla har varit nöjda. Tyvärr blev det inget träningsläger innan säsongsstarten, vilket spelarna var ledsna för.
Tack vare god planering och rätt utnyttjande av resurserna undvek vi wo-matcher under säsongen. Vårt nyförvärv inför säsongen, Kenneth ”Gunde” Lundberg, hamnade direkt i svårigheter med sin tidigare klubb och kunde inte spela för Batalj. Förhoppningen är nu att han kan vara med säsongen 2005/2006 istället.

§8    Enligt kassören måste klubben ligga på plus även denna säsong eftersom vi tjänar mer pengar än vi gör av med. De problem som tidigare funnits med att Posten tagit rejält betalt för varje girering som gjordes, är numera åtgärdat genom byte av operatör. Årsmötet beslutade att innevarande vinst skulle fonderas till nästa år, då vi kanske vet bättre vad vi ska göra med pengarna. Dessutom är det alltid bra att ha en liten buffert för oförutsedda händelser.

§9    Eftersom alla ordinarie medlemmar i klubben hade förhinder, utsågs mötesproffset Inge N till Batalj DK:s representant vid StDF:s årsmöte den 26 maj 2005. Årsmötet var glada att kunna anlita honom igen, då han har gjort fina insatser för klubben på tidigare möten. Arvodet är dessutom inte alltför högt, då vi har viss rabatt. Ett flertal andra klubbar har också anlitat honom, till betydligt större summor. Ordföranden ser fram emot en rapport senare i sommar.

§10  Till ordförande i Batalj DK valdes Anne Helenius på ett år. Motiveringen för årsmötet var att det i dessa tider av feministiska vindar vore bra om klubben kunde vara i framkant när det gäller jämlikhet. Beslutet var enhälligt.

§11  Till ordinarie ledamöter i Batalj DK valdes Diana Eklund (omval), Anders Bast (omval), Melker Pettersson (omval) samt Eva Magnusson (nyval). Alla valdes på ett år.

§12  Till suppleanter i Batalj DK valdes Johny Söör (nyval) och Leif Olsson (nyval), båda på ett år.

§13  Till lagledare för säsongen 2005/2006 omvaldes Mikael Karlsson och han fick mandat att utse en assisterande lagledare då det behövs. Detta då han infriat löftet om bättre laguttagningar där fördelningen mellan spelade matcher och spelare blivit jämnare. Förhoppningen är att han ska lyckas vända den nedåtgående trend laget haft de senaste säsongerna.

§14  Årsmötet beslutade att behålla årsavgiften på 150 SEK eftersom klubben kan ha nytta av pengarna även om resultatet i år var positivt. Dessutom bestämdes att avgiften skulle betalas in senast 31 juli, så att kassören slipper ligga ute med pengar för avgifterna till StDF.

§15  Hemmaplan blir även denna säsong Söderbiljarden, då årsmötet anser att vi har behandlats bra och det är billigt för klubben. Årsmötet beslutade även att Johny Söör fortsätter att sköta kontakterna med Söderbiljarden, samt att se till att medlemmarnas adresser lämnas dit om det finns behov av det.

§16  KM i dubbel kommer att hållas den 22/10 år 2005 och KM i singel den 18/2 år 2006.

§17  Vid kontroll av uppslutningen inför säsongen 2005/2006 kom följande uppgifter fram. Fem spelare kan ställa upp >80%, fyra kan >50%, två kan >25% och tre kan 0%. Sedan finns ett par spelare som ligger runt 10%, men de kan anses vara mer som stöd vid bortfall. Med dessa uppgifter kan man ändå konstatera att vi borde ha minst 6 stycken spelare vid varje tillfälle nästa säsong. Beslut om att ha ett lag säsongen 2005/2006 antogs därför av årsmötet. Dessutom borde den här uppgiften finnas som separat paragraf vid nästa årsmöte, förslagsvis som §9.

Batalj DK:s webb site fungerar utomordentligt och Jörgen Gustavsson fick fortsatt förtroende som ansvarig.

Årsmötet beslutade att ersätta Jörgen Gustavsson (webbansvarig) och Diana Eklund (kassör) med varsitt gratis medlemskap. Tyvärr kan klubben inte kosta på sig en löneökning för dem trots det fina resultatet, men sådan är trenden bland arbetsgivare just nu.

Årsmötet är sugna på nya klubbtröjor liknande dem som Batalj Klubb hade som 10-års jubileumströjor, dvs svarta piké fast med Batalj Darts logo på ryggen. Eventuellt skulle det kunna samordnas med Batalj Klubb:s beställning av tröjor inför kommande evenemang. Styrelsen utreder.

Träningslägret säsongen 2005/2006 kommer troligen att bli som en kick-off inför vårsäsongen, då laget verkar ha problem med att orka andra halvan. Styrelsen funderar på resmål och tidpunkt.

Det uppkom en diskussion om det skulle finnas krav på dem som ville spela på KM, men årsmötet beslutade att ha det som det alltid har varit. Varför ändra på ett vinnande koncept.

En annan sak som diskuterades var mer stöd till spelarna som kastar sin match. Ibland har det varit lite väl relaxat och dåligt med hejarop från icke-kastande spelare. Alla spelare uppskattar dock inte ett konstant tjoande, så de spelare som vill ha stöd får helt enkelt säga till vid sin match.

§18  Mötet avslutades med att ordförande tackade alla deltagare för visat intresse, och hälsade på återseende nästa år.

 Mikael Karlsson              Melker Pettersson                               Anders Bast Sekreterare                      Justeringsman                                      Justeringsman